Michaël Borremans The Duck

K výstavě Michaël Borremans The Duck vydala Galerie Rudolfinum stejnojmenný katalog obsahující esej kurátora výstavy Petra Nedomy a text historika umění Petra Vaňouse. Publikace zahrnuje reprodukce všech vystavených děl.

Kurátor / Curator: Petr Nedoma
Asistentka kurátora / Assistant curator: Šárka Jendraššák
Eseje / Essays: Petr Nedoma, Petr Vaňous
Překlad / Translation: Marek Tomin
Redakce / Editors: Šárka Jendraššák, Kateřina Keilová
Anglické korektury / English proofreading: Megan Bedell
Book coordination: Kim Beirnaert; Nina Hendrickx,
Koen Van den Brande, Zeno X Gallery, Antwerp
Foto / Photo: Peter Cox, Lieven Herreman (23, 25, 26)
Sazba / Type set: Petr Bosák, Robert Jansa (20YY Designers)
Úprava reprodukcí / Pre-press: Radek Typovský
Produkce / Production: David Korecký, Maja Ošťádalová
Tisk / Print: Těšínské papírny s.r.o (Český Těšín)

 

úterý-neděle 10:00-18:00

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

čtvrtek 10:00-20:00

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

pondělí zavřeno

Jak k nám?

Mapa a další informace