<h1>Neo Rauch: Neue Rollen</h1>
<h1>Neo Rauch: Neue Rollen</h1>
<h1>Neo Rauch: Neue Rollen</h1>

Tato souhrnná výstava v Galerii Rudolfinum je doposud největší samostatnou výstavou Neo Raucha v českém muzejním prostředí. Výstava byla připravena v úzké spolupráci s Kunstmuseum Wolfsburg a představuje více než čtyřicet obrazů.

 

Neo Rauch se narodil v roce 1960 v Lipsku. Studoval u Arno Rinka, později se stal jeho asistentem. Po rozpadu komunistického režimu ve Východním Německu se rychle etabloval jako jeden z nejvýznamnějších umělců své generace a jeho dílo bylo součástí mnoha skupinových výstav. Rauchovy obrazy jsou vesměs velkoformátové kompozice v tlumených barvách; jeho tvorba prozrazuje ovlivnění surrealismem a estetikou komiksů. Jeho malby jsou vždy figurativní, zalidněné postavami, které se zabývají podivnou, nedefinovatelnou činností v postindustriálním prostředí.

Rauch čerpá své náměty ze studnice obrazů z minulosti. Ozvuky realismu v jeho tvorbě jsou zcela nepřehlédnutelné a pocházejí jak z oblasti vysokého umění, tak z komerční grafiky. Jeho postavy přátelského, poněkud robotického vzezření připomínají americké reklamní kampaně padesátých a šedesátých let. Rauch používá celý slovník nevědomého (a tedy latentního) jazyka vizuálních znaků k tomu, aby z něj naprosto neokázale budoval nová prostředí a znejisťující výjevy. Jednotlivé prvky jeho obrazů mají silný symbolický náboj. Podivně staromódní předměty, s nimiž se zabývají postavy jeho obrazů, vypadají, jako by přišly z nějaké bizarní kolekce divadelních rekvizit a jejich měřítko silně kolísá. Ocitají se tak mimo proporce zobrazených postav a proměňují se v surrealistické nástroje – magické a mysteriózní zároveň. Namalované scény mají snový charakter a Rauch sám říká: “Malování je pro mne pokračování snu jinými prostředky”.

 

Hlavním kritériem pro výběr obrazů pro tuto výstavu byl význam jednotlivých prací v rámci celého umělcova díla. Výsledkem je, že vybrané obrazy reprezentují všechna důležitá období Rauchovy tvorby a umožňují sledovat vývoj jeho díla v celé jeho složitosti a soudržnosti. Jsou zde představeny mimořádné rozměrné velkoformátové malby, které označují nový směr v tvůrčím usilování Neo Raucha a podtrhují jedinečnost této výstavy.

 

Markus Brüderlin, ředitel Kunstmusea Wolfsburg, píše v úvodu ke katalogu výstavy: “Rauchův intenzivní iluzionismus, který znamená rozchod s abstrakcí, odpovídá zvláštním způsobem epochální metodologické změně, známé jako ikonický obrat, která se dostala v posledních letech do středu pozornosti a nahradila lingvistický strukturalismus, který dlouhou dobu dominoval uměleckému diskursu. Posun od společnosti gutenbergovského věku, založené na textu, směrem ke společnosti digitálních médií, orientované spíše na obraz, nalezl v Rauchově obrazovém stylu silného spojence. Jeho umělecká tvorba nabízí nejrůznější odpovědi na základní otázku „co je obraz?”.

Souborný katalog, doprovázející výstavu, vydalo nakladatelství DuMont Kunst-und Literaturverlag, Köln 2006. Publikace má 192 stran, obsahuje předmluvu Markuse Brüderlina, příspěvky Haralda Kundeho, Holgera Broekera, Gottfrieda Boehma, Donalda Kuspita, Gernota Böhmeho a Wolfganga Büschera.

Výstavu uspořádalo Kunstmuseum Wolfsburg.

Kurátoři: Holger Broeker, Petr Nedoma

úterý-neděle 10:00-18:00

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

čtvrtek 10:00-20:00

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

pondělí zavřeno

Jak k nám?

Mapa a další informace