<h1>Mikuláš Medek</h1>
<h1>Mikuláš Medek</h1>
<h1>Mikuláš Medek</h1>

Výstavou obrazů Mikuláše Medka (1926-1974) navázala Galerie Rudolfinum na výstavní projekty věnované významným osobnostem českého výtvarného umění 20. století, které výrazně ovlivnily jeho vývoj. A právě Mikuláš Medek patosem svého díla a života, příkladem charakteru umělce důsledně osvědčujícího nezávislost tvorby v době modernímu umění a svobodnému myšlení nepřátelské, zaujímá v českých duchovních dějinách poválečné doby jedno z nejpřednějších míst.

Po dvanácti letech se tak v Praze naskytla možnost obnovit nebo – pro mladou generaci – vytvořit prostřednictvím unikátního souboru zhruba 150 obrazů výstižnější představu o rozpětí a členitosti Medkova díla. Utvářelo se a vrstvilo v průběhu tří desetiletí, těženo z mimořádně mocných zdrojů imaginace, senzibility a intelektuální výbavy svého autora. Tato nepřerušená tvůrčí aktivita, sdělující poselství obrazu “řečí” skvostné, vytříbené a bohatě strukturované malby, neztratila na své intenzitě ani v závěru umělcova života, který stále citelněji sužovala těžká choroba i nová vlna oficiální nevraživosti k jeho dílu (přetrvávající ještě léta po autorově předčasné smrti).

Medkovými obrazy prostupuje téma lidského údělu: váže je v jeden velký, niterně sourodý celek a promlouvá v nich s neobyčejnou naléhavostí. Ve složitých znakových systémech a mnohoznačných symbolech buduje Mikuláš Medek originální obrazové metafory existence člověka v jejím tragickém i groteskním, absurdním, bolestném a tajuplném rozměru. Obsahová závažnost a výrazová síla malířského rukopisu a koloristických kvalit tu vytvářejí nerozpojitelnou jednotu, která působila, že se Medkovy obrazy stávaly vzácným a magickým zjevením malby a tvůrčího ducha.

Posláním přítomné výstavy je zprostředkovat toto dvojjediné umělecké poselství současnému pohledu a cítění, a to ve výběru soustředěném na Medkovu tvorbu malířskou. Tu zde kromě obrazů, známějších ze stálých expozic domácích galerií, dokumentuje také řada jeho významných děl ze soukromého majetku, většinou dosud nevystavených. K nim se v tomto směru připojují – jako mimořádné obohacení výstavního souboru – obrazy, přicházející do Prahy vůbec poprvé z veřejných zahraničních sbírek (Bochum, Bratislava, Leinfelden, Rotterdam, Skopje) a od soukromých majitelů, kteří je získali ponejvíce přímo od autora ještě za jeho života. Galerie Rudolfinum upřímné děkuje všem majitelům soukromých sbírek stejně jako galerijním a muzejním institucím v České republice i zahraničí za jejich pomoc při uskutečnění výstavy.

Poznámka

Výstava se konala pod záštitou prezidenta republiky.
Výstava byla předčasně ukončena kvůli povodni 11.8.2002.

Kurátor: Antonín Hartman

úterý-neděle 10:00-18:00

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

čtvrtek 10:00-20:00

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

pondělí zavřeno

Jak k nám?

Mapa a další informace