<h1>Michael Biberstein: Do ticha</h1>
<h1>Michael Biberstein: Do ticha</h1>
<h1>Michael Biberstein: Do ticha</h1>

Švýcarský malíř Michael Biberstein (1948) připravil v samostatném projektu pro Galerii Rudolfinum velkou kolekci nových obrazů doplněných o některá stěžejní díla z devadesátých let. Tématem práce Michaela Bibersteina je uměle konstruovaná fantazijní krajina, která je esencí staleté evropské obrazové tradice. Východiskem není přímo odpozorovaná skutečnost, ale historicky již vytvořené a kulturně kodifikované obrazy krajin od středověku až po nedávnou současnost. Bibersteinovy krajiny však nejsou kopiemi, přímými odkazy k historickým malířským dílům, ale spíše mosaikou klíčových vzorců evropské krajinomalby, v poslední době doplněné o odkazy na tradiční čínskou malbu. Monumentální díla jsou metaforou krajiny, obrazem myšlení o krajině a skrze krajinu, nikoliv obrazem krajiny, určitého reálného krajinného výseku, povrchu.

Problém vztahu obrazu a malířství, stojí ve středu zájmu Michaela Bibersteina už od počátku jeho tvůrčí dráhy. Sedmdesátá a osmdesátá léta věnoval analytickému, převážně konceptuálnímu zkoumání obrazové řeči. Vytvářel velmi zredukované, až minimalistické studie zabývající se vztahy jednotlivých komponent barvy, plochy, linie, struktury a prostoru, vztahy obrazu a objektu. Poměrně dlouho se pokoušel pomocí izolace jednotlivých obrazových elementů vytvořit a zformulovat podle vlastního vyjádření určitou “sémiotiku obrazu skrze obraz”. Koncem osmdesátých let se jeho dřívější zkoumání významových vztahů v chladně oproštěné, krajně zjednodušené geometrické podobě obrací k opačnému pólu. M. Biberstein začíná vytvářet barokně dramatické krajiny, exaltovaně vypjaté kompozice liduprázdných skalnatých horských scenerií s bouřlivými atmosférickými jevy. Do popředí se opět dostává téma prostoru, přenesené však nyní do obrazu. V devadesátých letech se formáty jehoděl stále zvětšují a zároveň ustupuje naléhavá dramatičnost krajin. Autor zaměřuje svou pozornost čím dál více k nekonečnému prostoru nad krajinou, k neuchopitelně promnělivému proudění vzduchu, oblaků, mlhy a světla. I v těchto obrazech imaginárních krajin je stále přítomný racionální aspekt konceptuálního myšlení, avšak navenek překrytý imaginativní neurčitostí, která postupně nabývá až transcendentální charakter. Biberstein se touto cestou dotýká hlubších filosofických otázek vztahu člověka ke světu, k neuchopitelně plynoucímu, nekonečně proměnlivému universu, jež je již mimo dosah lidské vůle. Současná tvorba spěje k nebývalé monumentalitě, podložená širokým intelektuálním záběrem spojujícím evropské myšlení s dálněvýchodní tradicí.

Výstava Michaela Bibersteina “Do ticha” byla dalším článkem dramaturgické linie Galerie Rudolfinum představující různé polohy současné krajinářské tvorby. Prvním krokem byla v roce 2000 výstava čínského krajináře Čchiou Š-chua s názvem Malba na hranici viditelnosti a v roce 2001 výstava fotografií Pavla Baňky Infinity. Volným doplňkem byl také filmový projekt Three Windows o americkém básníkovi Robertu Laxovi.

Kurátor: Petr Nedoma

úterý-neděle 10:00-18:00

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

čtvrtek 10:00-20:00

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

pondělí zavřeno

Jak k nám?

Mapa a další informace