<h1>Česká fotografie; 1840–1950</h1>
<h1>Česká fotografie; 1840–1950</h1>
<h1>Česká fotografie; 1840–1950</h1>

První souhrnné publikace a fotografické výstavy, například Sto let české fotografie v Praze roku 1939, se soustředily na technické otázky.Tento pohled byl postupně nahrazen prezentací fotografie jako svébytného uměleckého oboru, která se projevila v posledních desetiletích dvacátého století rostoucí publikační činností, zakládáním galerijních a muzejních sbírek a otevřením studia na vysokých školách. Umělecké výstavy fotografie již nejsou výjimkou, ale pravidlem.

Současný překotný rozvoj informačních technologií však vytváří potřebu podívat se na fotografii z jiné perspektivy. Posledních patnáct let ukázalo, že média jsou dominantní silou současného světa. Jak připomínal pražský rodák Vilém Flusser, fotografií začíná rozmach technických obrazů, jež jsou základem masových médií. Moderní společnost je nemyslitelná bez masového šíření obrazů, a proto počátky mnoha současných jevů – od kultu celebrit, přes obrazy denních událostí až po pornografii – jsou spjaty s působením fotografického média.

Výstava chce upozornit, že fotografie zasáhla nejen do umění, ale stala se také neodmyslitelnou součástí vědy a technologie, zábavy, politiky, obchodu i soukromého života. Dvacet jedna oddílů přibližuje počátky těchto dlouhodobých trendů a jejich reflexi ve fotografické tvorbě a zařazuje vybrané práce do širšího kulturního kontextu pomocí doprovodného materiálu.

Cílem výstavy není podat přehled dějin fotografie v Čechách a na Moravě, ale připomenout rozmanitá užití fotografického média s ohledem na jejich aktuální význam. Příběh fotografického média v sobě spojuje mnoho oborů, tradic a tendencí – mnoho rozmanitých příběhů, jež tvoří bohatou síť vztahů a souvislostí, formujících náš současný život.

Kurátor: Jaroslav Anděl

úterý-neděle 10:00-18:00

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

čtvrtek 10:00-20:00

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

pondělí zavřeno

Jak k nám?

Mapa a další informace