<h1>Andy Warhol: Motion Pictures</h1>
<h1>Andy Warhol: Motion Pictures</h1>

Filmové dílo Andy Warhola je někdy neprávem vnímáno jen jako doplněk jeho obrazů. Nejčastěji promítané filmy jako Dracula nebo Flesh pocházejí až z přelomu šedesátých a sedmdesátých let a lví podíl na nich měli spolupracovníci z newyorské Factory. Andy Warhol přitom s filmovou kamerou experimentoval již od roku 1963 a jeho tehdejší pokusy s mechanickým záznamem obrazu hrají v celku jeho práce klíčovou roli. Filmová kamera se pro Warhola stala pomocníkem, pomocí kterého zachycoval objekty svého voyeurismu. Právě v tomto období vznikly Warholovy nejradikálnější filmové opusy, mezi než patří i legendární, ale málokdy promítaný mnohahodinový záběr na mrakodrap Empire State Building. Výstava Andy Warhol: Motion Pictures poprvé v České republice představuje rané Warholovy filmy, ve kterých hraje hlavní roli fascinace záznamem času. Jde o filmy jako Spánek (Sleep) z roku 1963, na kterém mnoho hodin pozorujeme spícího muže, či série Kamerových zkoušek (Screen Tests) z let 1964-1966, ve které v několikaminutových filmech frontálně zachytil obličeje svých přátel (Dennis Hopper, Walter Burn, Piero Heliczer, James Rosenquist) a anonymních návštěvníků jeho ateliéru. Výstava je uskutečnitelná díky převodu filmového materiálu do DVD formátu. Tato technologie umožňuje Warholovy filmy vnímat jako skutečné „oživlé obrazy“ v galerii.

Pořadatelem výstavy je The Museum of Modern Art, New York ve spolupráci s The Andy Warhol Museum, Pittsburgh. Koná se pod záštitou The International Council of The Museum of Modern Art.

Kurátor: Klaus Biesenbach

Motion pictures

SCREEN TESTS, 1964-66

16mm film převedený do digitální podoby (DVD), černobílý, němý, délka jednoho filmu 4 minuty při rychlosti 16 políček za sekundu

Tento soubor obsahuje: 
Screen Test: Dennis Hopper (1964)
Screen Test: Edie Sedgwick (1965)
Screen Test: Susan Sontag (1964)
Screen Test: Salvador Dali (1966)
Screen Test: James Rosenquist (1964)
Screen Test: Lou Reed (Coke) (1966)

Selections from THE THIRTEEN MOST BEAUTIFUL BOYS

(Výběr ze Třinácti nejkrásnějších hochů)
16mm film převedený do digitální podoby (DVD), černobílý, němý, délka jednoho filmu 4 minuty při rychlosti 16 políček za sekundu

Tento soubor obsahuje:
Screen Test: Freddy Herko (1964)
Screen Test: Rufus Collins (1964)
Screen Test: Richard Markowitz (1964)

Selections of ANDY WARHOL‘S MOST BEAUTIFUL WOMEN, 1964–65

(Výběr z nejkrásnějších žen Andyho Warhola) 
16mm film převedený do digitální podoby (DVD), černobílý, němý, 16 minut při rychlosti 16 políček za sekundu

Tento soubor obsahuje:
Screen Test: Jane Holzer (1964)
Screen Test: Ann Buchanan (1964)
Screen Test: Ivy Nicholson (1964)

Silent films / Němé filmy, 16 mm film

Sleep / Spánek. 1963
16mm film převedený do digitální podoby (DVD), černobílý, němý, původní projekční doba 5 hodin 21 minut; zkrácená verze 42 minut při rychlosti 16 políček za sekundu. Účinkuje John Giorno.
Šestihodinový film Spánek ukazuje básníka Johna Giorna v různých pozicích při spánku. Warhol protáhl “děj”, natočený na stostopové filmové kotouče, tak, že jednotlivé segmenty filmu zkopíroval do smyček. Výsledný obraz je zamrzlý filmový snímek, promítaný rychlostí šestnácti políček za sekundu.

Haircut (No. 1) / Účes (č. 1). 1963
16mm film převedený do digitální podoby (DVD), černobílý, němý, 27 minut při rychlosti 16 políček za sekundu. Účinkují John Daley, Freddy Herko, Billy Name, James Waring.
Raný Warholův experiment: bylo natočeno šest stostopových kotoučů filmu ze šesti různých pozic kamery. Dramatické osvětlení, které přispívá k homoerotické atmosféře, navrhl Billy Name, překrývající se obrazy a zrnitá struktura dodávají filmu hloubku a hutnost, charakteristické pro určitý typ portrétních filmů.

Kiss / Polibek. 1963
16mm film převedený do digitální podoby (DVD), černobílý, němý, 54 minut při rychlosti 16 políček za sekundu. 
Tento film byl původně promítán jako seriál. Ukazuje detailní záběry francouzského polibku různých párů, každá sekvence zabírá jeden kotouč filmu. Ve filmu vystupují staří známí z Továrny, jako Naomi Levine, Gerard Malanga, “Baby” Jane Holzer a John Palmer, dále umělec Marisol, kritik Pierre Restany a básník Ed Sanders.

Blow Job. 1964
16mm film převedený do digitální podoby (DVD), černobílý, němý, 41 minut při rychlosti 16 políček za sekundu.
Hledáček voyeuristické kamery je zaostřen na detail tváře mladého muže, jinak vidíme jen límeček jeho bundy. Hlava je stále zarámovaná v záběru, hemoerotický výraz mladíkova obličeje vyjadřuje pozvolný vzestup a pokles jeho emocí. Sexuální aktivita, jakou naznačuje název filmu, se odehrává – pokud vůbec – mimo obraz a je ponechána imaginaci diváka. Film je reinterpretací principu sovětské filmové teorie, tzv. Kulešovova efektu, podle nějž záběry získávají rozdílný význam podle toho, vedle jakých jiných záběrů se ocitají. Zde “význam” nezávisí na juxtapozici záběrů, ale sugestivnosti názvu filmu.

Eat /Jídlo. 1964
16mm film převedený do digitální podoby (DVD), černobílý, němý, 39 minut při rychlosti 16 políček za sekundu. Účinkuje Robert Indiana.
Ve filmu Jídlo vidíme umělce Roberta Indianu, jak pomalu jí houbu. V tomto filmu hraje důležitou roli čas: jednoduchý děj se opakuje a je zpomalený, zkopírovaný do smyček, takže výsledkem je zamrzlý filmový snímek, promítaný rychlostí šestnácti políček za sekundu. Sekvence je sestříhaná tak, aby neodpovídala souslednosti děje a Indiana svůj zákusek nikdy nedojí.

Empire. 1964
16mm film převedený do digitální podoby (DVD), černobílý, němý, původní projekční doba 8 hodin 5 minut; zkrácená verze 48 minut při rychlosti 16 políček za sekundu.
Výňatek z osmihodinového filmu, který tvoří jediný záběr Empire State Building, natočen v noci na 2. června 1964 z 41. patra budovy vydavatelství Time-Life. Ve Warholově filmové tvorbě je děj rozostřen novým pojetím filmového času, jímž je “reálný čas” jako neustálá přítomnost. Stostopové kotouče filmu, které vždy tvoří jeden záběr, lze přirovnat ke Warholovým cyklům sítotisků v tom, že mají stejně nepřesné okraje a přiznávají otevřeně proces vzniku i materiál. Každý kotouč filmu je samostatný úsek času, oddělený záblesky světla na začátku i na konci. Tato dialektika kamery a času dospívá v Empire ke svému vyvrcholení.

Henry Geldzahler. 1964
16mm film převedený do digitální podoby (DVD), černobílý, němý, 99 minut při rychlosti 16 políček za sekundu. Účinkuje Henry Geldzahler.
Americký kurátor a propagátor Warhola pokuřuje mohutný doutník. Zpomalená rychlost už tak minimálního děje nechává vyniknout textury a jemné nuance filmového záznamu lidské tváře. Toto dílo se vyrovná Warholovým portrétům na plátně co do hloubky využití možností média a schopnosti vystihnout a zdůraznit osobité rysy portrétovaného.

Filmy © 2009, The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, a museum of Carnegie Institute, všechna práva vyhrazena.
Zvětšeniny laskavě poskytlo The Andy Warhol Museum.

úterý-neděle 10:00-18:00

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

čtvrtek 10:00-20:00

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

pondělí zavřeno

Jak k nám?

Mapa a další informace