<h1>American Art</h1>

Původně byla založena jako sbírka prací italského hnutí Arte Povera a minimalistické malby, v posledních letech se Sbírka Goetz rozšířila o současné německé, anglické a americké umění. Nyní je v ní zastoupeno na padesát amerických umělců, a to ucelenými soubory děl, takže se jedná o jednu z nejobsáhlejších evropských sbírek amerického umění 80. a 90. let. Aby mohla celou kolekci zpřístupnit co nejširší veřejnosti, nechala Ingvild Goetz v roce 1993 postavit švýcarskými architekty Herzogem & de Meuronem blízko Mnichova vlastní muzeum. Zde se konají pravidelně obměnné výstavy děl z majetku Sbírky Goetz, doprovázené pečlivě zpracovanými katalogy. Celé soubory děl, jako například práce hnutí Arte Povera nebo americké a anglické umění, byly již rovněž vystavovány v různých muzeích v Hamburku, Kolíně, Mnichově či Vídni. Prezentace děl ze Sbírky Goetz v Praze by měla mimo jiné podnítit také diskusi o úloze soukromých sběratelů v rámci současného uměleckého dění. Ingwild Goetz zde svou sbírkou a pohnutkami svého sběratelství může být vhodným příkladem. Velmi důležitým aspektem by se v této diskusi měl stát také pokus o vymezení a nové formulování role státní instituce jako zprostředkovatele kulturních hodnot společnosti.

V Praze byli svými pracemi zastoupeni tito američtí umělci: Matthew Barney, Carroll Dunham, Robert Gober, Peter Halley, Jenny Holzer, Mike Kelley, Jonathan Lasker, Louise Lowler, Cady Noland, Raymond Pettibon, Paul Pfeiffer, Richard Prince, Jessica Stockholder, Andrea Zittel. Jenny Holzer je dnes již světově známou umělkyní, obdivovány jsou hlavně její světelné objekty s písmem; jedním z nejpůsobivějších umělců v oblasti performance je také Mike Kelley. Malba, která má v USA velice bohatou tradici, je v tomto výběru zastoupena jmény Caroll Dunham, Peter Halley, Jonathan Lasker. Fotografii jako médiu, které reflektuje sociální a kulturní jevy, se věnují Richard Prince a Louise Lawler. Jedinečnou uměleckou pozici zastává Matthew Barney, jehož filmy jsou naprosto svébytným uměleckým dílem. Barneyho film “Cremaster 2” bude u této příležitosti promítnut v Divadle Archa, které s Galerií Rudolfinum váže úzká spolupráce. K nejmladším umělcům na výstavě “American Art” patří Andrea Zittel se svými nábytkovými skulpturami a Paul Pfeiffer s videoinstalacemi.

Výstava “American Art” se snažila rovněž postihnout osobitost sběratelky Ingvild Goetz a její stále se zvyšující zájem o umění, spojované s konceptuální tradicí. I v této souvislosti je zcela zřejmé, že sbírka adekvátně dokumentuje mnohotvárnost uměleckých počinů americké scény 80. a 90. let. Viděli jsme zde umění, které je angažované, reflektující, ironické a plné humoru na jedné straně a na straně druhé kladoucí vysoké formální požadavky, umění, které je nejen obsahově bohaté, ale i krásné.

Kurátorka: Noemi Smolik

úterý-neděle 10:00-18:00

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

čtvrtek 10:00-20:00

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

pondělí zavřeno

Jak k nám?

Mapa a další informace