<h1>Alén Diviš</h1>
<h1>Alén Diviš</h1>

Alén Diviš (1900 – 1956) se v posledních třiceti letech stal pro české umění synonymem uměleckého outsiderství. Samotářský a nezařaditelný tvůrce halucinačních vizí, hororových scén i procítěných náboženských výjevů byl doposud jednou z nejméně probádaných osobností českého výtvarného umění, opředenou mnohými legendami a mýty.

Alén Diviš prožil většinu svého života v zahraničí. Na konci dvacátých let odejel do tehdejšího centra moderního umění Paříže. Zde byl na počátku druhé světové války obviněn ze špionáže a strávil několik měsíců na samotce ve vězení Santé. Po románové cestě koncentračními tábory ve Francii, Maroku a na Martiniku našel útočiště v New Yorku. Do Československa se vrátil až v roce 1947 a dočkal se tu krátkého období zájmu o svou práci. V nových podmínkách po roce 1948 ho však brzy čekala marginalizace, chudoba a zapomenutí. Diviš byl v různých časových etapách ovlivněn kubismem a expresionismem, osobitým způsobem předznamenal art brut či informel. Jeho tvorba ale především vycházela ze silného zaujetí existenciálními tématy, ať už inspirovanými vlastními tragickými osudy nebo literaturou.

Tato dosud nejrozsáhlejší Divišova výstava shromažďuje poprvé celek jeho dochované tvorby. Obsahuje klíčový cyklus vězeňských zdí, ilustrační doprovod k baladám Karla Jaromíra Erbena a povídkám Edgara Alana Poea, a na závěr představuje velkoformátové uhlové kresby inspirované biblickými příběhy.

V souvislosti s výstavou vydává Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové první obsáhlou monografii Aléna Diviše s několika sty barevnými reprodukcemi. Jejími autory jsou Vanda Skálová a Tomáš Pospiszyl, kteří shromáždili doposud neznámá fakta o malířově životě a díle.

V rámci expozice bude promítán dokumentární film Martina Řezníčka Sbohem slunce (2002). Film zachytil vzpomínky těch, kdo se s malířem Alénem Divišem setkali osobně.

Kurátoři: Vanda Skálová, Tomáš Pospiszyl

úterý-neděle 10:00-18:00

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

čtvrtek 10:00-20:00

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

pondělí zavřeno

Jak k nám?

Mapa a další informace