<h1>Adriena Šimotová. Vyjevování (2008–10)</h1>

Galerie Rudolfinum představuje v malé galerii nejnovější tvorbu Adrieny Šimotové, konkrétně díla z období posledních tří let.

Pro autorku příznačná oscilace mezi různými výtvarnými a výrazovými formami spoluurčuje také výtvarný charakter děl vystavovaných v Rudolfinu.

V cyklech Schoulení, Nohy, Ruce nově rozvíjí svou originální verzi práce s frotáží či prokresbou za použití pastelů nebo čistých práškových pigmentů nanášených na kaligrafický papír nízké gramáže přímo dlaněmi či prsty.

Na kresbách ze souboru Hlavy, akcentujících médium čáry, nanášela suchý práškový pigment krátkými tyčemi (podobně jako v pozdním věku Matisse). Tichá a soustředěná sdělení prací, které až na výjimky nebyly dosud vystaveny, jsou aktuální kapitolou závažného poselství autorky, jejíž tvorba představuje jednu z podstatných položek českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století.

Společný výstavní projekt Galerie Rudolfinum a Musea Kampa:

Galerie Rudolfinum
Adriena Šimotová – Vyjevování (2008-2010)
7.4. – 19.6.2011, malá galerie

Museum Kampa
Adriena Šimotová – Menší ohlédnutí: Perforace, frotáže 1975–91
25.2.- 25.4.2011

Kurátor: Pavel Brunclík

úterý-neděle 10:00-18:00

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

čtvrtek 10:00-20:00

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

pondělí zavřeno

Jak k nám?

Mapa a další informace