O galerii

O galerii

Galerie Rudolfinum sídlí spolu s Českou filharmonií v historické budově pražského Rudolfina. Jako státní nezisková organizace se galerie zaměřuje převážně na prezentaci současného výtvarného umění.

Rudolfinum bylo jako Dům umění s koncertní síní a prostory pro vystavování postaveno architekty Josefem Zítkem a Josefem Schulzem v neorenesančním stylu a slavnostně otevřeno v roce 1885. Výstavy zde tehdy pořádaly Společnost vlasteneckých přátel umění a Krasoumná jednota a vystavovala se zde např. díla významných českých umělců Mikoláše Alše, Antonína Chittussiho a Antonína Slavíčka. Vedle této sbírky bylo v budově Rudolfina v galerijní části v rámci galerie Moderního umění prezentováno především aktuální současné umění formou krátkodobých výstav. Od počátku 20. století do první světové války tato činnost kulminovala prezentací mnohdy velkých jmen tehdejšího umění jako E. Schiele, O. Kokoschka, P. Picasso, A. Derain, G. Courbet, E. Manet, M. Chagall, H. Matisse, G. Braque, P. Klee a řady dalších, což dodnes tvoří historický základ mezinárodní orientace na špičkové projevy výtvarného umění současnosti. Po vzniku Československé republiky bylo rozhodnuto o tom, že se Rudolfinum stane sídlem poslanecké sněmovny parlamentu a stavební úpravy zasáhly nejen galerijní, ale i hudební část budovy. Až v roce 1940 a 1941 byl rehabilitován velký koncertní sál a zřízen malý koncertní sál. Po roce 1945 se vrátil do Rudolfina v plné míře hudební život, ale výstavní prostory byly i nadále využívány pro jiné účely – jako třídy a zázemí konzervatoře, například dvorana byla přestropena a byla v ní zřízena tělocvična.

V letech 1989-1992 prošla budova výraznou rekonstrukcí pod vedením architekta Karla Pragera. Krátkou dobu hostila galerijní část budovy společnou expozici Národní galerie a Uměleckoprůmyslového muzea, mapující umění přelomu 19. a 20. století. Tato koncepce se však neosvědčila a od roku 1994 zde sídlí, z pověření MK ČR, nynější Galerie Rudolfinum. Její kombinace historických interiérů se současným vizuálním uměním vytváří už přes 23 let neobvyklý kontrast. 1500 čtverečních metrů výstavní plochy je určeno velkým sólovým i skupinovým výstavám.

Rudolfinum je výjimečné i svou polohou v samotném historickém centru Prahy, pouhých 5 minut od Karlova mostu, na břehu Vltavy s překrásným výhledem na Pražský hrad. Díky sousedství s Uměleckoprůmyslovým muzeem, Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy a sídlem Vysoké školy umělecko-průmyslové se stává Rudolfinum přirozeným kulturním centrem.

Galerie Rudolfinum je známá jako Kunsthalle, tedy galerie založená na konceptu pořádání dočasných výstav bez stálé expozice. Za dobu své existence si galerie vybudovala stabilní pozici na české výtvarné scéně. A to nejen díky zastoupení předních zahraničních umělců jako Andy Warhol, Damien Hirst, Louise Bourgeois, Georg Baselitz, Neo Rauch či Nan Goldin, ale také výstavami významných domácích autorů, jakými jsou například Mikuláš Medek, Alén Diviš, Petr Nikl, Ivan Pinkava, František Skála nebo Jiří Černický. Od září do prosince 2017 uspořádala Galerie Rudolfinum svou stou výstavu, kterou byla velká instalace děl Krištofa Kintery.

Galerie se snaží českému publiku prezentovat zahraniční uměleckou tvorbu zasazenou do estetického, společenského i politického kontextu pomocí široké škály doprovodných programů, ale i díky publikační činnosti. Galerie Rudolfinum se soustředí na neustálé rozvíjení stávajících dramaturgických postupů připravovaných s vysokou odbornou náročností, v čele s orientací na velké mezinárodní projekty a výjimečnou kvalitu vystavovaných umělců.

Kromě výstavních sálů se v galerii nachází i edukační prostor pro děti i dospělé, nazvaný Artpark. Prostor je plný interaktivních projektů a zajímavých informací o uměleckém světě. Pravidelně se zde konají workshopy zaměřené na inspirativní témata ze současného umění vedené profesionálními lektory. Prostor Artparku, interaktivní učebnice současného umění, byl vytvořen ve spolupráci s progresivními českými umělci.

Galerie Rudolfinum prezentuje také cyklus prezentací mezinárodních i českých současných umělců působících na poli časových médií, tedy filmu, videa a animace, nazvaný Rudolfinum_Time-BasedVstup do Artparku i na promítání je zdarma.

úterý-neděle zavřeno

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

čtvrtek zavřeno

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

pondělí zavřeno

Jak k nám?

Mapa a další informace