Více o Galerii Rudolfinum

Rudolfinum bylo jako Dům umění s koncertní síní a prostory pro vystavování postaveno architekty Josefem Zítkem a Josefem Schulzem v neorenesančním stylu a slavnostně otevřeno v roce 1885. Výstavy zde tehdy pořádaly Společnost vlasteneckých přátel umění a Krasoumná jednota a vystavovala se zde např. díla významných českých umělců Mikoláše Alše, Antonína Chittussiho a Antonína Slavíčka. Vedle této sbírky bylo v budově Rudolfina v galerijní části v rámci galerie Moderního umění prezentováno především aktuální současné umění formou krátkodobých výstav. Od počátku 20. století do první světové války tato činnost kulminovala prezentací mnohdy velkých jmen tehdejšího umění jako E. Schiele, O. Kokoschka, P. Picasso, A. Derain, G. Courbet, E. Manet, M. Chagall, H. Matisse, G. Braque, P. Klee a řady dalších, což dodnes tvoří historický základ mezinárodní orientace na špičkové projevy výtvarného umění současnosti. Po vzniku Československé republiky bylo rozhodnuto o tom, že se Rudolfinum stane sídlem poslanecké sněmovny parlamentu a stavební úpravy zasáhly nejen galerijní, ale i hudební část budovy. Až v roce 1940 a 1941 byl rehabilitován velký koncertní sál a zřízen malý koncertní sál. Po roce 1945 se vrátil do Rudolfina v plné míře hudební život, ale výstavní prostory byly i nadále využívány pro jiné účely – jako třídy a zázemí konzervatoře, například dvorana byla přestropena a byla v ní zřízena tělocvična.

V letech 1989-1992 prošla budova výraznou rekonstrukcí pod vedením architekta Karla Pragera. Krátkou dobu hostila galerijní část budovy společnou expozici Národní galerie a Uměleckoprůmyslového muzea, mapující umění přelomu 19. a 20. století. Tato koncepce se však neosvědčila a od roku 1994 zde sídlí, z pověření MK ČR, nynější Galerie Rudolfinum. Její kombinace historických interiérů se současným vizuálním uměním vytváří už přes 23 let neobvyklý kontrast. 1500 čtverečních metrů výstavní plochy je určeno velkým sólovým i skupinovým výstavám.

Rudolfinum je výjimečné i svou polohou v samotném historickém centru Prahy, pouhých 5 minut od Karlova mostu, na břehu Vltavy s překrásným výhledem na Pražský hrad. Díky sousedství s Uměleckoprůmyslovým muzeem, Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy a sídlem Vysoké školy umělecko-průmyslové se stává Rudolfinum přirozeným kulturním centrem.

Galerie se snaží českému publiku prezentovat zahraniční uměleckou tvorbu zasazenou do estetického, společenského i politického kontextu pomocí široké škály doprovodných programů, ale i díky publikační činnosti. Galerie Rudolfinum se soustředí na neustálé rozvíjení stávajících dramaturgických postupů připravovaných s vysokou odbornou náročností, v čele s orientací na velké mezinárodní projekty a výjimečnou kvalitu vystavovaných umělců.

momentálně zavřeno

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

připravujeme Unplugged

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

vernisáž 12. 8. 16:00

Jak k nám?

Mapa a další informace